Ceník

 • Ceník je pouze orientační!
 • Nejsem plátce DPH
 • Ceny stanovuji individuálně po dohodě s klientem.
 • Cena je závislá na množství dokladů a náročnosti zpracování, náklady na tisk sestav, kopírování a materiál jako např. kancelářský papír, pořadače samostatně neúčtuji.
 • Po dohodě s klientem bude cena účetnictví či daňové evidence stanovena v každém jednotlivém měsíci. Na každé faktuře budete mít jasně uvedeno, kolik dokladů jsem v daném měsíci zpracovala. Je možné poskytnutí slevy za méně pracné nebo dobře předpřipravené účetnictví.

Konečná cena se stanovuje dle:

 • toho, zda se jedná o daňovou evidence nebo účetnictví,
 • měsíční/čtvrtletní/roční vedení účetnictví nebo daňové evidence,
 • jste plátce/neplátce DPH,
 • máte ve firmě auto? Je na leasing?
 • přibližného množství dokladů za měsíc.

Dokladem se rozumí:

 • 1 přijatá faktura,
 • 1 vydaná faktura,
 • 1 pokladní doklad,
 • 1 interní doklad,
 • 1 příjemka,
 • 1 položka banky atp.

Účetnictví

Cena/měsíc dle počtu dokladů

Počet dokladů v ks Neplátce DPH v Kč Plátce DPH v Kč
1-50 1.000,- 1.500,-
51-100 2.500,- 3.500,-
101-200 4.500,- 5.500,-
201-300 6.500,- 7.500,-
301-400 8.500,- 9.500,-
401-500 10.500,- 11.500,-
501-600 12.500,- 13.500,-
601-800 16.500,- 17.500,-

Paušál zahrnuje:

 • vedení hlavní knihy, účetního deníku, analytické evidence na přání zákazníka,
 • saldokonto dodavatelů a odběratelů,
 • pokladní knihu
 • evidenci majetku
 • měsíční výkazy – Rozvaha a Výsledovka vč. dalších dle Vašeho přání.
 • U plátců DPH je zahrnuta i DPH evidence a zpracování přiznání k DPH včetně souhrnného hlášení a kontrolního hlášení,
 • navíc ještě poradenství měsíční v délce 1 hodiny.

Paušál nezahrnuje:

 • inventarizaci,
 • tvorbu opravných položek a rezerv,
 • roční účetní závěrku
 • daňové přiznání z příjmu právnických osob,
 • vyhotovení zápisu HV z valné hromady a
 • odeslání schválené uzávěrky do Sbírky listin.

Tento balíček účetní závěrky je k dispozici za cenu od 2.500,- Kč.

Zpracování mezd, personální agendy:

 • cena za mzdy od 200,- Kč/osobu
  Cena za mzdy zahrnuje:
  – vedení personalistiky zaměstnanců,
  – zpracování měsíčních mezd zaměstnanců – včetně tisku a listin příkazů k úhradě,
  – zpracování měsíčních výstupů a výkazů na úřady,
  – podklady pro zaúčtování,
  – zpracování roční mzdové uzávěrky, všech ročních výstupů z mezd a vyúčtování daní z příjmů,
  – zastupování firmy a spolupráce se zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení, úřadem práce, statistickým úřadem, v případě pohledávek zaměstnanců i s exekutorskými úřady a všemi ostatními institucemi ve věcech týkajících se zpracování mezd a mzdové problematiky firmy.
  Cena za mzdy nezahrnuje – za ostatní zpracování nad rámec vymezených – cena dle dohody předem

Daňová přiznání:

Daň z příjmu fyzických osob vč. přehledů pro pojišťovny

 • příjmy z podnikání § 7 – paušálem – 1.500,- Kč
 • příjmy z podnikání § 7 – paušálem + 8 kap. Maj. + z pronájmu § 9 + § 6 –
  2.000,- Kč
 • daň z příjmu § 6 – jen zaměstnanci – 500,- Kč

Daň z příjmu právnických osob DPPO

 • Daň z příjmu právnických osob – 1.500,- Kč
 • Rozvaha + Výkaz zisků a ztrát + Příloha + povinné zveřejnění závěrky v OR – 1.500,- Kč

Ostatní daňová přiznání

 • Daň z přidané hodnoty + KH – 500,- Kč/ks
 • Souhrnné hlášení – měsíční klienti – zdarma
 • Opravy a dodatečné přiznání z viny klienta – neodevzdání dokladů – je v ceně 80% řádného přiznání
 • Silniční daň – do 3 automobilů vč. výpočtu záloh – 500,- Kč, za každý další automobil – 50,- Kč
 • Daň z nemovitosti – 500,- Kč

Jednoroční klienti

 • Cena za položku daňové evidence: 15,- Kč
 • Cena za položku podvojného účetnictví: 18,- Kč

Ceník ostatních služeb:

Hmotný majetek:

 • zavedení karty hmotného majetku (zařazení, vyřazení, technické zhodnocení) 450,- Kč
 • sestavení odpisového plánu – odpisy roční nebo měsíční – od 300,- Kč

Cestovní příkazy

 • tuzemsko – 50,- Kč
 • zahraničí – 100,- Kč

Podnikatelský záměr – od 3.000,-

Účetní konzultace – 400,-/hod

Zpracování interních směrnic účetnictví – základní – 400,-